Sekedar LPIK

My photo
Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) Bandung

Sunday, February 10, 2008

Fatwa

Kala Fartwa Jadi Penjara

Kala fatwa jadi penjara
Agama hanya menjadi panggung lembaga belaka
Keyakinan menjadi di kebiri, tak menjadi esesnsi ilahi
Karena fatwa menjadi berhala baru
Untuk memburu napas-napas Tuhan yang sendu dan ayu
Seolah-olah mereka menggenggam kemutlakan kebenaran
Menghegemoni keyakinan menjadi ruang sempit

Keyakinan bagaikan di penjara
Di balik jeruji-jerugi yang konservatif
Wajah-wajah tuhan yang sejuk dan bersinar
Telah dibunuh oleh fatwa-fatwa murka
Mereka memperkosa Tuhan, merusak arti keyakinana
Kriminalitas keyakinan telah berserekah
Telah mendarah daging, telah mendunia di saentero jagad raya, jagad manusia yang terluka
Darah-darah bergelimangan dan leher-leher tertebas oleh pedang-pedang kebencian
Hati menjadi gelap oleh gelora nafsu dogma-dogma
Yang berkarat dalam hasrat yang keparat

No comments: